Takster

Takster (gældende pr. 1. januar 2018) - Alle priser er angivet ekskl. moms.

ANLÆGSBIDRAG:

PRIS:  
Forsynings/stikledningsbidrag:
Ved forbrug over 500m3 kan ovennævnte forhandles. Tilslutning ved anden art bebyggelse forhandles individuelt. I øvrigt efter nærmere godkendelse af Aalborg Kommune, Magistratens 5.afdeling.

20.000,00 kr.

Alm. tilslutningsbidrag pr. beboelse(indenfor bygrænse) ved max.500m3 inkl. Stophane og vandur: 10.000,00 kr. 
Etageboliger, kædehuse, dobbelthuse med fælles stikledninger pr. boligenhed. 10.000,00 kr. 
   
DRIFTSBIDRAG:  
Fast afgift pr. forbruger med vandmåler (pr. år) 410,00 kr.
Målerafgift/leje(pr. år) 110,00 kr.
Vandforbrugsafgift (Pr. m3) 4,50 kr.
   
ANDRE AFGIFTER:  
Rykkerskrivelse 1 100,00 kr.
Rykkerskrivelse 2 100,00 kr.
Inkassobesøg 375,00 kr.
Lukkegebyr 425,00 kr.
Genåbningsgebyr (+ faktiske omkostninger) 425,00 kr.
Betalingsaftale 100,00 kr.
Flyttegebyr 65,00 kr.
Rykkerskrivelse 1 - flytteopgørelse 100,00 kr.
Frivilligt forlig - flytteopgørelse 100,00 kr.
Inkassobesøg - flytteopgørelse 230,00 kr.
Gebyr for ændring af skønnet opgørelse 100,00 kr.
Rentesats ved for sen betaling (nationalbankens udlånsrente + 7 %)
Kloakafgifter og vandplansafgifter opkræves efter gældende regler fra Aalborg Kommune.