Generalforsamling 26/3-2015

Hermed referat fra GF -26. marts 2015

 

Deltager:

24 deltagere

3 bestyrelsesmedlemmer JBL, FBG, og KN

 

Afbud:

Bestyrelsesmedlemmer Finn Henriksen og Carl Otto Madsen.

 

1.

Lasse Jensen blev valgt som dirigent.

 

2.

KN takkede i sin beretning bestyrelsen kolleger, leverandører og revisorer for godt samarbejde i 2014.

 

Orienterede om vandværkets drift:

 • I 2014 blev der udpumpet ca. 116.000 m3 - og solgt ca. 114.000 m3 til 1019 forbrugere - heraf 1 engros forbruger (Frederikshøj) med et svind på 4,9 %.
 • Vandværket leverer vand af rigtig god kvalitet - uden at gøre brug af filtre og tilsætningsstoffer.
 • Tilgang af 19 nye forbrugere i 2014 hvilket understreger  at Frejlev er en by i udvikling.    
 • Renovering af ledningsnettet Rossinisvej/straussvej - 26 forbrugere - påbegyndes i uge 16.2015.
 • Takster/priser er uforandrede - og godkendt af Aalborg kommune.
 • Prisaftale er indgået med Eurofins - der løbende udtager vandprøver.
 • Vandværkets forsyningsområde er blevet udvidet mod syd - omfattende 2 forbrugere.
 • Vandværket benytter hjemmesiden til orientering af forbrugerne - suppleret med  Blue Idea's sms-varslingssystem også i tilfælde af nødvendige informationer vedr. reparationer/uheld på ledningsnettet.
 • Beretningen blev godkendt enstemmigt.

 

3.

2014 regnskabet blev oplæst af KN.

 • John Mandrup spurgte om omkostningen i.f.m. den forestående renovering - på ca. 400.000 kr.
 • 2014 gav et plus på ca. 400.000 kr. - med en pæn bankbeholdning på ca. 4 mil kr.
 • Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

4.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

Følgende blev bragt i forslag:

 • John Mandrup,
 • Jørn Mortensen.
 • Morten Møller.

 

Alle 3 blev valgt ind i den ny bestyrelse.

 

Suppleanter til bestyrelsen:

 • Lasse Jensen
 • Gunnar Larsen

 

Revisorer - Genvalg til:

 • Kirsten van Leeuwen
 • Lasse Jensen.

 

Revisor-suppleant

 • Ejner Jensen

 

5.

Eventuelt

 

KN opfordrede alle forbrugere til jævnligt at kontrollere / aflæse egne vandmålere.

Udleverede en hilsen med tak fra vandværket til dirigent, revisorer og afgående bestyrelsesmedlemmer.

 

Efter indtagelse af lidt god mad - blev generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden.

 

m.v.h.

Karner Nøhr