Betyrelsesmøde 5/8 2014

Frejlev Vandværk

 

Referat:af bestyrelsesmøde

Dato:Mandag d. 5. august 2014

Deltagere:Karner Nøhr KN

Flemming Gravesen FG

Jørn Lyngholm JL

Finn Henriksen FH

Carl Otto Madsen (ref.) COM

Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde.

2. Renovering af ledningsnettet-i "komponistkvarteret".

3. Eventuelt.

4. Næste møde.

 

1.Referat godkendt, ligesom dagsorden.

2.Licititationen blev annulleret på grund af for høje tilbud i forhold til det af Niras udarbejdede overslag.

COM vil prøve at granske tilbudene, i det mange poster er med 2 gange, ligesom der er indhentet priser på forbrugernes egen andel ved jordledninger på egen grund.

Samarbejdet vedr. det udbudte ophører med Niras nu, hvilket KN meddeler Niras.

Det var beklageligt, at et VVS firma trak sig i sidste øjeblik, hvorfor der var kun var tilbud

fra 2 firmaer.

KN kontakter enkelte jordentreprenørfirmaer for at indhente priser på gravearbejde, med henblik på at påbegynde en renovering som regningsarbejde indenfor en fastsat økonomisk ramme.

3.Under nævnte punkt oplyste FH, at økonomien så sund ud. KN oplyste, at restancelisten var glædeligt kort!.

COM søger stadig at kontakte Granly Vandværk for oplysninger om lækagesøgning.

FG oplyste at Vandværksdriften var normal.

4.Næste bestyrelsesmøde afholdes 6. oktober 2014 kl. 19.00.