Bestyrelsesmøde 16/4-2015

Frejlev Vandværk

 

Referat:af bestyrelsesmøde

Dato:torsdag d. 16. april 2015

Sted:Straussvej 21

 

Deltagere:                         

Jørn Mortensen JM                                  

Flemming Gravesen FG

Morten John Møller MJM

John Mandrup Nielsen JMN

Carl Otto Madsen (ref.) COM

                                           

Formålet med mødet var en konstituering af den nye bestyrelse, da der ved generalforsamlingen den 26. marts 2015 var der blevet indvalgt 3 nye medlemmer JM, MJM og JMN.

 

De enkelte bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig kort og efterfølgende blev bestyrelsen enstemmigt som følger:

 

Formand John Mandrup Nielsen

Kalmanparken 80

9200 Aalborg SV

Telefon: 4052 9973

Mail: john.mandrup@gmail.com

 

Næstformand Morten John Møller

Brahmsvej 80

9200 Aalborg SV

Telefon: 2575 0075

Mail: morten.john.moller@gmail.com

 

Kasserer Jørn Mortensen

Leharparken 51

9200 Aalborg SV

Telefon 4015 0650/2047 9222

Mail: vandmanden@gmail.dk

 

Vandværksmester Flemming Gravesen

Straussvej 28

9200 Aalborg SV

Telefon 9834 3522/2047 9122

Mail: fbg@hotmail.dk

 

Sekretær Carl Otto Madsen

Straussvej 21

9200 Aalborg SV

Telefon 9834 3680

Mail: manzini@teliamail.dk

 

Næste møde afholdes ved John Mandrup Nielsen på adressen Kalmanparken 80, onsdag den 29. april 2015, kl. 19.00.

 

COM 19.04.2015